Rozwój każdej organizacji uzależniony jest od środków finansowych przeznaczonych na realizację działań. Dlatego też stworzyliśmy ofertę, dzięki której można nie tylko wesprzeć finansowo Towarzystwo Michała Archanioła / Instytut Tradycji, ale również skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia przyczyniając się tym samym do rozwoju świadomości historycznej.


KONCERTY

Jako Towarzystwo Michała Archanioła gramy dwa programy koncertowe, które mogą być ze sobą łączone:

Pieśni Dawnej Rzeczpospolitej

Od 2008 roku wydobywamy z odmętów niepamięci dawne polskie pieśni, aranżujemy je i śpiewamy. Korzystamy z XIX-wiecznych śpiewników zeskanowanych przez amerykańskie biblioteki, dzięki czemu dysponujemy materiałem, który w większości jest zupełnie zapomniany. W naszym repertuarze są również pieśni łotewskie, litewskie oraz ukraińskie.

Piosenki autorskie Dawida Hallmanna

Prócz dawnych pieśni gramy również utwory napisane przez Dawida Hallmanna. Ich tematyka to głównie walka o wolność. Osadzone są mocno w historii Polski i często odwołują się do konkretnych wydarzeń z dziejów naszego narodu.


Każdy program koncertowy w zależności od potrzeby możemy wzbogacić szerszym komentarzem historycznym, dotyczącym zarówno pochodzenia pieśni jak i wydarzeń, o których opowiadają.

WARSZTATY HISTORYCZNE

Przez pojęcie warsztaty historyczne rozumiemy zajęcia wymagające od uczestnika zaangażowania znacznie większego niż na standardowej lekcji w szkole. Stąd też stosujemy metody pobudzające do myślenia i aktywności. Opierając się na naszym zespole historyków jesteśmy w stanie opracować warsztat na każdy temat. Przykładowe zagadnienia warsztatowe to:

Żołnierze Wyklęci - warsztaty poświęcone polskiemu antykomunistycznemu podziemiu zbrojnemu w latach 1944-1956 (z uwzględnieniem podobnych ruchów w państwach bałtyckich oraz organizacji młodzieżowych). Warsztaty oparte są m.in. na analizie źródeł a także specjalnej modyfikacji gry "Żołnierze Wyklęci" (każdy uczestnik otrzymuje talię tej gry).

Zbrodnia Katyńska - warsztat przygotowany przez Dawida Hallmanna w ramach kampanii społecznej Narodowego Centrum Kultury "Pamiętam. Katyń 1940", oparty między innymi na analizie dowodów, wzbogacony o mało znane wątki np. sprawę Mariana Wodzińskiego - członka komisji Czerwonego Krzyża w 1943 roku.

Powstanie Styczniowe - warsztat prowadzony przez członków grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej formacje powstania 1863 roku, z wykorzysteniem materiałów źródłowych: wspomnień, dokumentów etc.

Szczególną formą warsztatów są fabularne gry miejskie, w których gracze wcielają się w role postaci z przeszłości. Forma ta zwykle spotyka się z dużym zaangażowaniem ze strony młodych ludzi i charakteryzuje się dużym pobudzeniem wyobraźni historycznej. Jedną z takich gier prowadzonych przez TMA jest Tarnów'46

Nasza oferta skierowana jest do instytucji pragnących uświetnić organizowane przez siebie uroczystości, do samorządów pragnących rozszerzyć ofertę edukacyjną w szkołach a także do wszystkich tych, którym leży na sercu sprawa polskiej oświaty na kresach wschodnich bądź zachodnich, gdzie jak wiadomo pięniędzy zawsze brakuje (działania możemy realizować zarówno w szkołach wskazanych przez zamawiającego, jak i w placówkach wybranych przez nas).

Koszt działań ustalamy indywidualnie, zależnie od oczekiwań i możliwości zamawiającego. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt na adres tma44@o2.pl.


Działalność Towarzystwa Michała Archanioła oraz Instytutu Tradycji można wesprzeć również dokonując przelewu na konto:

Stowarzyszenie Instytut Tradycji
ul. Karpińskiego 9 35-201 Rzeszów
Bank Pekao SA
93 1240 2614 1111 0010 3626 1166