W maju 2008 roku, gdy powstawało Towarzystwo Michała Archanioła podjęto decyzję, że pozostanie ono organizacją nieformalną i otwartą, w której kwestia członkostwa będzie rozwiązana prostą zasadą: "działasz to jesteś". Od tamtego czasu przeprowadzono szereg akcji upowszechniających tradycje ludów Rzeczpospolitej, przypominających Bohaterów i pielęgnujących pamięć o przodkach. Z czasem jednak dostrzeżono, że same akcje nie wystarczą, że potrzebne są systemowe działania edukacyjne - nie ograniczające się do jednej czy dwóch akcji, lecz zaplanowane na dłuższy okres czasu. Czegoś takiego nie jest w stanie udźwignąć nieformalny twór jakim jest TMA. Dlatego też postanowiono utworzyć Instytut Tradycji.

Instytut Tradycji został założony 13 maja 2010 roku. Jego celem statutowym jest ochrona i zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego, szczególnie zaś w tych aspektach, które wynikają z katolickich tradycji społeczeństwa polskiego oraz tradycji narodów związanych z historią naszego kraju.

Statut IT można przeczytać tutaj!


Adres:
Stowarzyszenie Instytut Tradycji
ul. Karpińskiego 9
35-201 Rzeszów

Numer konta:
Bank Pekao SA
93 1240 2614 1111 0010 3626 1166    Wspiera nas: