26 września AD 2011

Dnia 3 września 2012 roku, dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Rzeszowa, grupa 10 młodych ludzi ruszyła na Kresy.

Członkowie 51. Drużyny Harcerzy i Harcerek Żuawi oraz Stowarzyszenia Instytut Tradycji od lat biorą udział w wolontariackich akcjach na Ukrainie. Do regularnych działań należą m.in. wizyty w państwowym domu dziecka w Załuczu, gdzie przebywa ok. 130 niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo dzieci. W zakładzie na stałe pracuje 8 ukraińskich wolontariuszy uczących swych podopiecznych podstawowych umiejętności i koordynujących rozdzielanie pomocy humanitarnej. Mimo to każda para rąk jest rozpaczliwie potrzebna...

Tego roku rzeszowska młodzież podzieliła się na dwie grupy. Jedna z nich podjęła się opieki nad częścią dzieci z sierocińca podczas ich tygodniowego pobytu w Jabłonicy, zorganizowanego dzięki ofiarności sponsorów. Do obowiązków wolontariuszy należała pomoc przy myciu, przebieraniu, karmieniu, zagospodarowaniu czasu wolnego. Praca, choć ciężka, dawała wiele satysfakcji i radości zarówno opiekunom, jak i dzieciom.

Druga grupa Rzeszowiaków zatrzymała się we Lwowie. Celem wyjazdu było odwiedzenie Cmentarza Janowskiego, gdzie, podobnie jak na Cmentarzu Łyczakowskim, mieści się kwatera obrońców Lwowa z lat 1918-1920. Kwatera, otwarta w 1939 roku, w okresie komunizmu była intencjonalnie niszczona. Do dziś zachowała się jej prawa część z postrzelonym monumentem krzyża.

Wolontariusze zajmują się kwaterą od 2 lat. Podczas poprzednich wyjazdów wykonana została inwentaryzacja oraz archiwizacja zdjęciowa grobów, wszelkie prace porządkowe (w tym wycięcie krzaków i chwastów obficie porastających teren, plewienie grobów itp.). Wytyczono też alejki, które pokryto żwirem. Skromny fundusz nie pozwolił na położenie na alejki przeciw chwastowych mat, dlatego zostało to zrobione tym razem, ponadto, jak w poprzednich latach, rzeszowiacy uporządkowali kwaterę.