27 czerwca AD 2012

Znamy już kierunki lipcowej trasy koncertowej w ramach projektu "Pielgrzymstwo Polskie". Na początku (13-15 VII) zagościmy na kresach zachodnich, na Opolszczyźnie. Kolejny weekend (20-22 VII) to wschód - Rzeszowszczyzna, natomiast w ostatni weekend lipca wybierzemy się w Łódzkie. Osoby chętne do zorganizowanie koncertów w okolicach Opola, Rzeszowa i Łodzi prosimy o kontakt na adres: tma44@o2.pl.

"Pielgrzymstwo Polskie" to projekt mający na celu popularyzację "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" - dzieła Adama Mickiewicza wydanego w Paryżu 180 lat temu. Mickiewicz woła w nim do nas: "Duszą Narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie." Postanowiliśmy więc pielgrzymować wgłąb polskiej duszy, wyjść do ludzi i podzielić się z nimi ponadczasowym przesłaniem "Ksiąg". Od wydania "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego" minęły blisko dwa wieki, niemniej dzieło to wciąż jest aktualne. Na blisko stu stronach Wieszcz spisał liczne uwagi na temat naszego narodu i powinności tych, którzy "wędrują do wolnej ojczyzny". Te zapomniane prawdy czekają aż Polacy odkryją je na nowo.

Podczas trasy nie zabraknie odwołań do dzieła Mickiewicza. Zaśpiewamy pieśni, które od czterech lat wyciągamy ze starych, zakurzonych śpiewników. Nie zabraknie też współczesnych utworów odwołujących się do historii Polski.

Poniżej grafiki z fragmentami "Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego" - kliknij na miniaturę, aby powiększyć.