14 czerwca AD 2012

W połowie lipca wyruszymy w niezwykłą trasę koncertową pod nazwą "Pielgrzymstwo Polskie". Podczas tej swoistej pielgrzymki odwiedzimy szereg miejscowości, gdzie zaśpiewamy dawne pieśni, popularyzując przy tym "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" - dzieło Adama Mickiewicza wydane w Paryżu 180 lat temu.

Z kart tej księgi Mickiewicz woła do nas: "Duszą Narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie." Postanowiliśmy więc pielgrzymować wgłąb polskiej duszy, wyjść do ludzi i podzielić się z nimi ponadczasowym przesłaniem "Ksiąg". Od wydania "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego" minęły blisko dwa wieki, niemniej dzieło to wciąż jest aktualne. Na blisko stu stronach Wieszcz spisał liczne uwagi na temat naszego narodu i powinności tych, którzy "wędrują do wolnej ojczyzny". Te zapomniane prawdy czekają aż Polacy odkryją je na nowo.

Podczas trasy nie zabraknie odwołań do dzieła Mickiewicza. Zaśpiewamy pieśni, które od czterech lat wyciągamy ze starych, zakurzonych śpiewników. Nie zabraknie też współczesnych utworów odwołujących się do historii Polski.

"Pielgrzymstwo Polskie" to projekt otwarty. Zapraszamy wszystkich do jego współtworzenia - zarówno chętnych do pielgrzymowania muzyków, jak i potencjalnych organizatorów koncertów.

Prosimy o kontakt na adres: tma44@o2.pl

Poniżej grafiki z fragmentami "Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego" - kliknij na miniaturę, aby powiększyć.