02 listopada AD 2011

11 listopada o godz. 19.30 w Parafii Brata Alberata w Kolbuszowej odbędzie się spotkanie pt. "Kościół w świecie XIII wieku", które poprowadzi Dawid Rosół - historyk, członek rzeszowskiego oddziału TMA.

Prelekcja połączona z dyskusją będzie dotykała takich kwestii jak zakony, krucjaty i herezje w XIII wieku. Organizatorami wydarzenia jest Instytut Tradycji oraz KSM.

Serdecznie zapraszamy!