28 października AD 2011

Dziś rano do Lwowa wyruszyła grupa TMA, której zadaniem jest uporządkowanie kwater obrońców Lwowa na Cmentarzu Janowskim. Powrót grupy planowany jest na dzień 31 października.

Położony na Kleparowie Cmentarz Janowski założony został w roku 1883 i funkcjonuje do chwili obecnej. Zajmuje około 45 ha powierzchni. To największy cmentarz biedoty lwowskiej. Nie znajdziemy tu wielkich nazwisk, ale w większości są to nazwiska polskie, choć obecnie przysłonięte przez groby ukraińskie. Właśnie tu, na cmentarzu zwykłych lwowian, leży święty – abp Józef Bilczewski. Niegdyś centralne miejsce cmentarza stanowiła kwatera żołnierzy Wojska Polskiego. Zniszczone, zarośnięte nagrobki, zatarte napisy, brak ścieżki, która umożliwiłaby dojście do kwatery, zwłaszcza ludziom starszym – tak prezentuje się dzisiaj. Rozpoczęte w ubiegłym roku prace zmierzają do zmiany tego stanu rzeczy.

Zdjęcia z ubiegłego roku: