Fundacja Tradycji Like it! Tuba


GŁÓWNA
MANIFEST
FEDERACJA
DZIAŁANIA
GALERIA
PIEŚNI
KONTAKT

ENGLISH


M A N I F E S T


CEL

Nasz cel to wskrzeszenie dawnych cnót, dawnych wartości, dawnych form, dawnych zwyczajów, dawnych sportów, dawnych pieśni et cetera, et cetera. Tradycja bowiem jest tym co łączy nas z naszymi przodkami. Rewolucja odrzuciła Tradycję, jako przejaw Porządku. Nasza Kontrrewolucja ma na celu przywrócenie Porządku czyli powrót do Tradycji - polskiej (także europejskiej) i katolickiej.

Powrót do Tradycji jest celem głównym i nadrzędnym Towarzystwa Michała Archanioła.


TRADYCJA

Tradycja to słowo, w którym zawiera się wszystko to co stanowiło stary Porządek. To dawne sztandary z napisem - Bóg, Honor, Ojczyzna. To wieki pracy naszych przodków, to ich spuścizna - nasze dziedzictwo. Naród nie może odciąć się od korzeni bo uschnie - jak drzewo. Dlatego powracamy do tego co wypracowały pokolenia tych, którzy byli przed nami. Powracamy myślą do czasów dawnej świetności i wielkich zwycięstw. Dość ciągłego zawodzenia i płaczu, nieustannej martyrologii. Czas przywołać duchy potężnych rycerzy, którzy wzbudzali lęk w nieprawych sercach.

Tradycja to szacunek należny Matkom i Ojcom - szacunek dla chleba, dla przydrożnej kapliczki, dla prastarego lasu. Należy pamiętać słowa Friedricha Jungera: „W kraju, w którym nie ma szacunku dla starych ludzi i starych drzew, nie będzie nigdy ładu ani pokoju”. Tradycja to nasza siła, to ona wyróżnia nas wśród narodów Europy i całego świata.

Żyjemy w epoce postmodernizmu - w epoce, w której to, co nowe i inne jest promowane i nobilitowane (choćby miało budzić niesmak i obrzydzenie) a to co stare, znane i sprawdzone zalega w otchłani niebytu i zapomnienia. Sztuka leży w rynsztoku i podnieść się nie może. I oto nie szok i rewolucyjność staje się awangardowa (bo wszak nic już nie szokuje), lecz powrót do tego co zapomniane. Quel paradox! Stoimy zatem przed szansą przypuszczenia udanego kontrataku, albowiem pod sztandarem Tradycji jesteśmy w stanie zgromadzić ludzi, którzy pod innymi sztandarami do walki nigdy by nie stanęli. Awangarda zawsze przyciągała młodych.


SYMBOL

W dzisiejszych czasach ranga Symbolu znacznie opadła. Dla wielu ludzi symbole i ceremoniał, który się z nimi wiąże to coś niepraktycznego czyli nie mającego znaczenia. Obrzędy konsekwentnie spychane są na margines życia. Nawet jeśli gdzieniegdzie przetrwały to stanowią jedynie formę - ciekawą formę bez żadnej treści.

Podczas II wojny światowej Ukraińcy na Kresach Wschodnich urządzali "pogrzeby Polski". W tym celu kopali grób, do którego potem wrzucali jakiś symbol - np. polskie godło owinięte drutem kolczastym. Grób zakopywali stawiając na nim głaz ze stosowną informacją, że "tutaj jest grób Polski".

Zaiste, Symbol ma moc! Nieprzypadkowo patronem Towarzystwa został Michał Archanioł – jeden z najwyższych książąt anielskich, opiekun Kościoła Świętego, obrońca wiernych, pogromca szatana, patron rycerstwa. Także znak TMA jest nieprzypadkowy. Wszakże krzyż jerozolimski to symbol krucjat, walki o wiarę, noszony przez Obrońców Grobu Pańskiego począwszy od Godfryda de Bouillon. 5 krzyży to pięć ran Chrystusa a także 5 krajów, które wyruszyły wyzwolić Ziemię Świętą.

Powrót Tradycji jest nierozerwalnie związany z powrotem Symbolu.