Autor: Mart Laar
Tytuł: „Wojna w lesie. Walka Estończyków o przetrwanie 1944-1956”
Opis: Niezwykle ciekawa praca nt. estońskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej i w okresie po niej następującym autorstwa byłego premiera Estonii. Oparta w dużej mierze na relacjach naocznych świadków wydarzeń i aktach estońskiej bezpieki.

Opracowanie: Marta Markowska
Tytuł: „Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963"
Opis: Książka wydana przez Ośrodek KARTA zawierająca wspomnienia żołnierzy podziemia i dokumenty sporządzone przez "utrwalaczy władzy ludowej". Tworzą one chronologiczny obraz działań tych 19 lat.

Autor: Jerzy Ślaski
Tytuł: „Żołnierze wyklęci”
Opis: Opowieść o działającym na Lubelszyźnie zgrupowaniu „Orlika” pokazana na szerszym tle działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie niepodległościowe.