Czy warto było tak żyć - dokument o Stanisławie Sojczyńskim ps. "Warszyc", dowódcy i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Generał Fieldorf "Nil" - dokument poświęcony gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. "Nil".

Pseudonim Anoda - spektakl Teatru Telewizji opowiadający historię aresztowania i śmierci porucznika Jana Rodowicza.

Ostatni Żołnierz Niepodległej - film o Józefie Franczaku ps. "Lalek", ostatnim żołnierzu antykomunistycznego podziemia.

27 IX 2009 - zapis uroczystości przekazania Testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego reprezentantom młodego pokolenia Polaków.

Sny stracone, sny odzyskane - film dokumentalny o dramacie polskich rodzin poddawanych surowym represjom, jakie stosowały władze wobec ludności cywilnej w odwecie za pomoc niesioną partyzantce niepodległościowej po 1944 roku.

Vladimir - trailer filmu o serbskim wyklętym, czetniku Vladimirze "Vlado" Šipčićiu (1924-1957).