15 LUTEGO


15 II 1945

W Ludwinowie (pow. Lubartów) oddział "Uskoka" (Zdzisława Brońskiego) zaatakował posterunek MO. Milicjantom udało się zbiec. Partyzanci zdemolowali posterunek i budynek gminy.

ródło: R. Wnuk, Lubelski Okręg AK DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000, s. 283.


15 II 1946

Oddział partyzancki pod dowództwem por. "Nicponia" (Mieczysława Mazurkiewicza) został otoczony przez GO KBW i UB w okolicach Puław. W czasie walki polegli partyzanci "Nicpoń", "Wytrych" (NN), "Bej" (NN), ppor. "Wicher" (Stefan Kupczyk), "Marian" (NN) i "Zadora" (NN). Kilku żołnierzy podziemia dostało się do niewoli.

ródło: R. Wnuk, Lubelski Okręg AK DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000, s. 359.